Startside Om Skipshelleren Om Straume landskapsmuseum Tilkomst Undervisning Fotoalbum Lenker Kontakt oss
 
NYTT

Opplegg i Skipshelleren 2023
Vikingdagar på Småbrekke 2016
Video om ein dag i Skipshelleren
Fjordfiskedagar med Brørvikskuto 2015
Kulturminnedagar på Straume 1-2.10.2014
STEINALDERDAGAR I SKIPSHELLEREN 2013
På historisk grunn i Eksingedalen 2011
FJORDFISKEDAGAR MED BRØRVIKASKUTO 2010
Video frå Småbrekke villmarksleir i Bergsdalen
Jernalderdagar på Tettaneset 29-30.9.09
Atle O. Bolstad - er gått bort
Stor pågang i Skipshelleren våren 2009
Fjordkulturdagar 8-9. oktober 2008
Skular i Skipshelleren 2008
Vikingdagar på Stamnes sept 2007
STEINALDERDAGAR I SKIPSHELLEREN 26-27.10 2006
Skular i Skipshellaren 2006
Dale mannskor syng

     


Atle O. Bolstad - er gått bort

Atle O. Bolstad gjekk bort 4. juni 2009, nær 80 år gamal etter lengre tids sjukdom.

Dei to bilda viser fjordkulturdagane i Skipshelleren oktober 2008. Atle hadde godt lag med borna og lærar her bort knutar til båtbruk ombord på Brørvikskuto.Banebrytande arbeid:
Atle O. Bolstad vil verta hugsa som ein uvanleg engasjert person innan idrett, turn, miljø, kultur og historie.
Som fysioterapeut i sitt yrkesliv var han banebrytande på metodar om hjartetrim, arbeid med bedriftshelseteneste m.m.
Han reiste tidleg utanlands mellom anna til Peru der han studerte andre kulturar sitt levesett.
Som pensjonist, engasjerte han seg aktivt i kulturmiljøet rundt heimstaden
Bolstadøyri i Voss kommune. Han var aktiv med i Vassvøri Sogelag og
hadde mange prosjekt med Rongen skule på Bolstadøyri. Dei seinare åra
var han sterkt engasjert i Brørvikskuto, ein kopi av ei gamal veaskute
frå Osterfjorden.


Tømmerflåten frå Bolstad til Bergen:

I det nasjonale kulturminneåret 1997 var Atle ein av foregangsmennene til
å få laga ein kopi av ein tømmerflåte. Tømmer vart hogd og slept med
hest på Voss av Torstein Bjørke. Det vart drege med båt gjennom
Vangsvatnet, fløyta ned Vosso, drege med båt gjennom Evangervatnet,
fløyta ned Bolstadelva. Ved Bolstadøyri vart det bygd ein tømmerflåte
som vart rodd til Bergen. Å få vera med Atle som manskap på flåten i 2
dagar og å ro utover Osterfjorden var ei oppleving. Me åt flatbrød og
fenalår, bada i sjøen og overnatta på dekk på flåten. Seinare vart
flåten dregen heim att til Bolstadøyri og står i dag i eit eige
Flåtemuseum der. Dette var også eit av Atle sine mange verk, som står
att etter han.Borna sitt Turlag:

10. juni 2001 fekk eg brukt Atle som guide på ein tur med borna sitt turlag, langs den gamle ferdavegen over fjellet mellom Teigdalen og Bolstadøyri. Fyrst prøvegjekk me turen før me hadde med oss ca 40 personar både store og små på den offisielle turen i herleg sommarver. Me gjekk opp til Brunborg og kom forbi Bjørgo og ned den gamle kongevegen og postvegen ved Nåli og ned til Horvei på Bolstad.
Atle Bolstad som kjentmann og sogemann gjorde dette til ein flott familietur med flott utsikt over fine fjellgardar og stølstufter.

På nettsida til Vassvøri sogelag står der å lesa:

Referat frå årsmøtet i Vassvøri sogelag på Evanger 8.mars-09
Atle O.Bolstad opna møtet og ynsdte dei 24 frammøtte velkomne. Til ordstyrar
for møtet vart Atle vald.
Under kaffipausa delte Atle ut blomar til Jorunn som slutta i sogelaget og
Ottar Bergstad for godt salsarbeid av sogeskriftet. Øivind Teigen, Per
Eskeland, Olav Edal og Knut Hjørnevik i skriftnemnda fekk også blomar
for arbeidet sitt. Revisor får ei bokgåve for jobben han har gjort.
Til slutt delte Arvid ut ei flott bok til Atle og takka han med gode ord
for 10 år som leiar i Vassvøri sogelag. Styret tykkjer det er synd at
han lyt gje seg som leiar i laget grunna dårleg helse, men me håpar å
kunna dra nytte av kunnskapane hans sjølv om han ikkje sit i styret.
Atle takka og fortalte litt om når han i barndommen besøkte besteforeldra på
Evange og seinare når han busette seg først på Evanger og seinare på
Bolstad.

Aktiv til det siste:
Atle var aktivt med i mange ting så lenge han klarte med kreftsjukdommen
hengjande over seg. Det siste store prosjektet var fjorddagar med
Ostraskuto i Skipshelleren i oktober 2008. Han jobba også aktivt
vinteren 2009 med å ta vare på den gamle postvegen langs Geili på
Bolstad og prøvde å få verna Homannsfossen mot å verta tørrlagd av
utbygging av minkraftverk. Det var triveleg å få Atle innom på besøk
når han ynskde å få diskutera desse prosjekta.

Takk Atle for den tida me hadde saman med kjekke prosjekt.

Helsing Sveinung klyve


 

 
        Rediger