Startside Om Skipshelleren Om Straume landskapsmuseum Tilkomst Undervisning Fotoalbum Lenker Kontakt oss
 
NYTT

Fjordfiskedagar med Brørvikskuto 2015
STEINALDERDAGAR I SKIPSHELLEREN 2013
På historisk grunn i Eksingedalen 2011
FJORDFISKEDAGAR MED BRØRVIKASKUTO 2010

     


Skuleguiding

Skuleguiding 2024


Det vert kjekt i april,mai og juni 2024 med fast opplegg med skular som kjem i Skipshelleren fortel guide Anne Lise Leiren Mastervik. Ho har med seg Evy Kvamme frå Vaksdal kommune. 

 

 

Så er det tida for ei godt matøkt ved grindbygget nede ved sjøen.
 

  


 
Innleiing
Desse sidene skal gje informasjon om den unike steinalderbuplassen Skipshelleren på Straume i Vaksdal kommune i

Hordaland fylke. Her har ein funne spor etter menneske som har budd under helleren sidan isen frå siste istid trekte

seg attende. Dei eldste funna er frå eldre steinalder, nærare bestemt tida omkring 5200 f.Kr.


 


Undervisningsopplegg
Midt på 1990-talet fekk Vaksdal skulekontor utarbeidd eit undervisningsopplegg med Skipshelleren som utgangspunkt. Dette opplegget har vore brukt i åra sidan, hovudsakleg i mai-juni. Opplegget er blitt svært godt motteke, og kvar vår kjem skular frå ulike stader i Hordaland på besøk. Det syner seg at særleg skular som har vore på besøk tidlegare, kjem att med nye klassar år etter år.  Les meir under undervisningsopplegg.


Me syner elles til dei ulike sidene her, der ein kan få opplysningar om m.a. sjølve buplassen, kart over området, korleis ein kan ta seg fram til helleren, kjeldestoff, aktuelle lenker til temaet steinalderen og til Straume landskapsmuseum, som Skipshelleren er ein viktig del av. 

 

 

 
        Rediger